Twitter
BlogFacebookcontactroute

Klachtenprocedure

Indien u klachten heeft over inhoudelijke zaken van de opleiding of problemen met een docent dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk. Zo kunnen wij de situatie snel oplossen.

Alle klachten behandelen wij op dezelfde - vertrouwelijke - manier.

  • Dien uw klacht in bij de betreffende docent. Is het niet mogelijk om mondeling overeenstemming te bereiken? Dan kunt u uw klacht binnen 2 weken schriftelijk indienen bij Paul en Trees van Veen.
  • Omschrijf uw klacht duidelijk en met een heldere onderbouwing van uw standpunt. Het is niet mogelijk om anoniem een klacht in te dienen.
  • Binnen vier weken ontvangt u schriftelijk een standpunt namens de directie van de Yoga Academie Nederland.
  • Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord van de directie, richt u zich dan tot een onafhankelijke derde (Mr. K. Schoemaker). De uitspraak is bindend voor de Yoga Academie Nederland.
  • Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van twee jaar bewaard.
Ontwerp en realisatie :: Studio Nabuurs [foto] grafische vormgeving & Meneer Romijn marketing communicatie