.

Keurmerken

Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN)
De volledige vierjarige docentopleiding van de YAN is erkend door de Vereniging Yogadocenten Nederland. De VYN heeft als doel de kwaliteit van de yogalessen, yoga docentopleidingen en yogabijscholingen in Nederland te verhogen en zoveel mogelijk te bewaken. Zij behartigt de belangen van de aangesloten yogadocenten en is aangesloten bij de Europese Yoga Unie.

European Union of Yoga (EUY)
De European Union of Yoga focust zich op de promotie en overdracht van de essentie van yoga en  haar lesgeeftradities. De EUY waarborgt middels de specifieke EUY-richtlijnen de kwaliteit van de aangesloten yoga docentopleidingen in Europa. Na afronding van de vierjarige docentopleiding aan de YAN, ontvang je een diploma dat voldoet aan de eisen van de VYN en de EUY. Tevens kun je je met het diploma aanmelden voor een lidmaatschap van de VYN.

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)
De YAN is geregistreerd bij het CRKBO, wat betekent dat we voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Iedere vier jaar vindt opnieuw een kwalitatieve audit plaats, waardoor de kwaliteit gewaarborgd blijft. Een registratie bij CRKBO betekent tevens een BTW vrijstelling, waardoor de kosten van onze opleidingen en modules vrijgesteld zijn van BTW.