Theo van Leeuwen 

Theo is een docent van het eerst uur. 

'Al vanaf de aanvang van de YAN geef ik met hart en ziel filosofielessen en lessen in de psychologie van de chakra’s. Het is daarbij heel belangrijk voor me om de (yoga)filosofie te verbinden met het dagelijks leven, waardoor de moeilijke stof toegankelijk gemaakt wordt en het ook voor de praktijk van het leven een bron van inspiratie kan worden. In vind het heel bijzonder en hartroerend om yogaleerlingen tijdens hun opleiding tot yogadocent tot bloei te zien komen. Dit is duidelijk het resultaat van een liefdevol toegewijd en harmonisch met elkaar verbonden team van YAN-docenten.

Toen ik als middelbare scholier in De Kosmos (in die tijd een internationaal befaamd spiritueel centrum aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam, waar yogi’s uit India en leraren uit de hele wereld kwamen om lessen te geven) in aanraking kwam met yoga gaf dat een enorme bezieling en verdieping aan mijn leven. Ik beoefende intensief yoga en besloot Filosofie en Indiase talen en culturen te studeren aan de UvA. Ik was daarna een aantal jaren verbonden aan de UvA als sanskritist, gespecialiseerd in de Indiase filosofie en de vergelijkende wijsbegeerte. Na een jarenlange therapeutische scholing richtte ik in Amsterdam een eerste Filosofische en Dieptepsychologische Praktijk op en heb als therapeut/consulent veel cliënten door moeilijke levenspassages heen begeleid. 

Naast mijn filosofie-docentschap aan de Haagse Hogeschool heb ik cursussen oosterse filosofie en yogafilosofie gegeven aan de Advaita yoga lerarenopleiding, Filosofie Oost-West, het Instituut voor Filosofie en de Internationale School voor Wijsbegeerte. Jaarlijks verzorg ik een lezing in de serie Yoga en Wijsbegeerte aan de Saswitha Opleiding. Publicaties: o.a. Psychologie en symboliek van de chakra’s; De innerlijke weg. Spirituele tradities over verinnerlijking (als red.);  De relatie van C.G.Jung met Yoga en Advaita  in: Psychotherapie & non-dualiteit (red. Douwe Tiemersma); Over de moed te ontmoeten in: Mijn plaats is geen plaats. Ontmoetingen tussen wereldbeschouwingen (red. Bulhof, Poorthuis Bhagwandin)'